CRUKS; Wat is het precies

CRUKS is een uitsluitregister om kansspelverslaving tegen te gaan en vormt onderdeel van de wet Kansspelen (Wet koa) die op 1 april 2023 is ingevoerd. De afkorting CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en is bij de opening van de gokmarkt op 1 oktober 2023 van toepassing. CRUKS is een van de instrumenten die de Kansspelautoriteit inzet om gokverslaving te voorkomen. Je kan het zien als een centraal landelijk systeem waarin spelers worden opgenomen die niet mogen gokken. Spelers die problemen hebben met gokken of kansspelverslaafd zijn, hebben de mogelijkheid zich te laten registreren. Een casino met CRUKS is dan ook verplicht om bij aanmelding na te gaan of een speler in het centrale systeem staat.

Vrijwillig op de lijst van CRUKS

Er zijn meerdere manieren om op de lijst van CRUKS te komen. De wet Kansspelen op afstand voorziet erin spelers te beschermen tegen gokverslaving. Daarom is onder meer dit register in het leven geroepen. Zo kan je als je als speler problemen met het gokken ervaart jezelf in bescherming nemen.

Op eigen initiatief is het dus mogelijk dat je in het systeem komt te staan. Het is ook mogelijk dat een online casino met CRUKS aan je speelgedrag ziet dat er mogelijk een probleem is. Er is in dat opzicht ook sprake van een verantwoordelijkheid van het online casino. De aanbieder van de online kansspelen heeft de mogelijkheid jou te wijzen op registratie in het uitsluitregister. Bijvoorbeeld door daarop aan te dringen of door je te waarschuwen.

Jezelf registreren in het uitsluitregister

Er zijn twee manieren om jezelf in CRUKS te laten registeren. De eerste optie is met het gebruik van een online applicatie. Daar heb je dan een DigiD voor nodig en de uitsluiting is vervolgens direct van toepassing. De tweede optie verloopt via het downloaden van een PDF en de registratie neemt in dit geval enkele dagen in beslag. Een registratie duurt minimaal zes maanden en is op verzoek van de speler te verlengen. De registratieperiode stopt automatisch en daar krijg je als speler verder geen bericht van.

Onvrijwillige registratie in CRUKS

Er is nog een derde optie om niet meer te spelen in casino’s met CRUKS. Dat is als een ander om registratie in het uitsluitregister verzoekt voor een duur van maximaal zes maanden. Misschien heb je een partner die gokproblemen heeft en wil je voorkomen dat deze gaat gokken in een casino met CRUKS. Het uitgangspunt is altijd dat een speler zich op vrijwillige basis registreert. Bij onvrijwillige registratie dient de aanvrager aantoonbaar een persoonlijke relatie met de speler te hebben. Dat is de zogenoemde derde belanghebbende en kan een familielid of partner, maar ook een bewindvoerder, curator of voogd zijn.

Een online casino met CRUKS heeft de verplichting om te letten op kansspelverslaving bij spelers. De aanbieder kan advies geven aan de speler met een gokverslaving om zich vrijwillig te laten registreren. Volgt de speler dit advies niet op dan is het de plicht van het online casino om daar melding van te doen bij de Kansspelautoriteit. Deze autoriteit heeft dan alsnog de mogelijkheid om de speler met onvrijwillig karakter in CRUKS te registreren. Er vindt echter altijd eerst een onderzoek plaats voordat de Kansspelautoriteit daartoe overgaat.

Periode van zes maanden

In dat geval is aanmelding via onvrijwillige registratie een optie die overigens nooit langer dan zes maanden duurt. Verlenging in de vorm van een nieuwe registratie is wel mogelijk voor wederom zes maanden. Het is niet zo dat elke aanmelding onder dwang in het register komt. De Kansspelautoriteit doet dat alleen na een zorgvuldige afweging. Aan het einde van de registratieperiode worden de gegevens van de speler verwijderd uit het register. Op dat moment is toelating in casino’s met CRUKS weer mogelijk.

Alleen uitsluiting voor risicovolle kansspelen

Het is niet zo dat het uitsluitregister op alle soorten kansspelen van toepassing is. Zo geldt het landelijke systeem alleen voor uitsluiting van risicovolle kansspelen. Dat betekent dat een casino met CRUKS voor alle casinospellen is uitgesloten net als voor weddenschappen. De speelcasino’s van Holland Casino zijn eveneens uitgesloten. Daar valt Holland Casino Online dus ook onder. Ook risicovolle kansspelen in andere automatenhallen komen voor uitsluiting in aanmerking. Bijvoorbeeld Jack’s Casino en Jacks Casino Online net als Fair Play casino’s en Fair Play Casino Online.

Kansspelautoriteit beheert CRUKS

De Kansspelautoriteit heeft de verantwoordelijkheid om het register te beheren. Er staan uiteraard privacygevoelige gegevens in het systeem. Daar gaat de Kansspelautoriteit op een zorgvuldige manier mee om. Zo is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om inzage te krijgen in gegevens door medewerkers die daar speciaal voor aangewezen zijn. Een casino met CRUKS kan dus niet bij deze privacygevoelige gegevens. Behalve dan dat zij bij controle zien of er een HIT of NO HIT is bij een bepaalde speler. Hier zijn de persoonsgegevens van de speler voor nodig, maar deze zijn al in het bezit van de casino’s met CRUKS.

Checken van spelers in uitsluitregister

Een online casino ontvangt bij de aanmelding van een speler meerdere gegevens. Denk daarbij aan de naam, maar ook aan het burgerservicenummer. De controle vindt plaats met een code aan de hand van de gegevens van de speler. Deze code kent een dubbele versleuteling en is niet naar persoonlijke gegevens van de speler te herleiden. Deze beveiliging voorkomt onder meer dat het mogelijk is om codes tussen aanbieders onder elkaar uit te wisselen.

HIT of NO HIT

Stel dat je een speler bent die zich vrijwillig heeft laten opnemen in het uitsluitregister. Als je dan toch probeert in een casino met CRUKS een account te openen dan lukt dat niet. De kansspelaanbieder gebruikt jouw gegevens namelijk om een code te krijgen. Die code vormt de basis voor de controle in het register. Het enige wat het online casino dan te zien krijgt, is een HIT of NO HIT. Jij staat in dit voorbeeld geregistreerd in het register en dan is er na het invoeren van de code een HIT te zien. Er volgt een NO HIT als de betreffende speler niet in het landelijke register staat vermeld. In de voorbeeldsituatie met een HIT krijg je geen toegang tot het (online) casino met CRUKS. Je moet dan wachten tot de uitsluitperiode weer voorbij is.

Veelgestelde vragen over CRUKS


CRUKS is alleen van toepassing op risicovolle kansspelen, zoals online casino games en sport weddenschappen. Overigens geldt de uitsluiting zowel voor landbased casino’s, speelhallen als voor online casino’s. Wil je een kraslot in de winkel kopen of een lot aanschaffen voor een loterij dan is dat ook met een registratie in de centrale database nog mogelijk. Deze spellen worden namelijk niet als risicovolle kansspelen beschouwd.

Als je eenmaal in het register bent opgenomen dan merk je daar alleen wat van als je wilt gaan gokken. Bij een bezoek aan Holland Casino ben je verplicht om je te legitimeren. Er vindt bij binnenkomst een check plaats in CRUKS. Levert dat een HIT op dan mag je niet naar binnen. Ga je dan naar huis en probeer je een account in een online casino te openen dan lukt dat ook niet. Heb je al ergens een online casino account dan kom je daar ook niet meer binnen. Het inloggen is dan niet meer mogelijk zolang de uitsluiting duurt. Zo werkt de uitsluiting dus in de praktijk.

De uitsluiting van risicovolle kansspelen kent een periode van zes maanden. Daarna stopt de uitsluiting vanzelf en je krijgt hier verder geen persoonlijk bericht van. Het is op eigen verzoek mogelijk om de periode langer te laten duren. Voor wat betreft de onvrijwillige uitsluiting geldt dat een nieuwe registratie in CRUKS eveneens tot de mogelijkheden behoort. Ook dan is er weer een periode van zes maanden van toepassing.

Nee, het is niet mogelijk om na te gaan wie er in CRUKS staan geregistreerd. De persoonsgegevens zijn goed beschermd door de Kansspelautoriteit. Ook casino’s met CRUKS hebben geen toegang tot de privacygevoelige gegevens in de database. Die krijgen bij de controle van een individuele speler namelijk een dubbel versleutelde code toebedeeld. Deze code is niet naar een persoon te herleiden en geeft alleen een HIT of NO HIT aan.

Ja, want naast de vrijwillige registratie is het ook mogelijk dat er een onvrijwillige registratie plaatsvindt. Dat gebeurt echter niet zonder slag of stoot. De Kansspelautoriteit voert daarvoor eerst een onderzoek uit. Bovendien mag niet zomaar iedereen een speler voordragen voor uitsluiting van risicovolle kansspelen. Er moet wel een persoonlijke relatie zijn, zoals een partner of familielid. Het kan echter ook een bewindvoerder, curator of voogd zijn. Daarnaast zijn er aanbieders van kansspelen die de Kansspelautoriteit kunnen inschakelen. Dat gebeurt als een online casino je bijvoorbeeld adviseert of waarschuwt om jezelf vrijwillig te laten registeren. Laat je dat na dan kan het online casino contact opnemen met de Kansspelautoriteit die vervolgens de mogelijkheid heeft jou te registreren in CRUKS.